Bombes de calor

El confort del millor termo elèctric amb un estalvi del 75% d’energia

NUOS, són unes bombes de calor que utilitzen una font d’energia natural i inesgotable: l’energia de l’aire. Gràcies a la seva tecnologia, NUOS extreu l’energia de l’aire per escalfar l’aigua, gastant una quantitat mínima d’energia. Amb aquests sistemes, el 75% de l’energia generada es gratuïta, sense renunciar al confort de sempre.

  • Eficiència energètica. Millor aprofitament de l’energia i les fonts renovables, major rendiment.
  • Respecte al medi ambient. Reducció de les emissions contaminants respectant les més estrictes normatives europees.
  • Anti legionel·la. Elimina la proliferació bacteriològica mitjançant un cicle automàtic de escalfament de l’aigua del dipòsit.
  • Anticorrosiu PROTECH. Sistema de protecció anticorrosiu del calderí amb ànode actiu de corrent impresa tipus PROTECH.
  • Sistema DEFROSTING. Sistema que impedeix la congelació de l’aigua per tal que Nuos pugui treballar inclús amb temperatures de l’aire de fins a -5 ºC
  • Garantia. 3 anys total – 5 anys calderí.
Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats