Les estufes i calderes de pèl·let necessiten instal·lar un sistema d’evacuació de fums?

La xemeneia és un element fonamental en qualsevol instal·lació de biomassa. És molt important tenir una xemeneia ben dimensionada, seguint les instruccions del fabricant i la normativa existent, ja que una bona xemeneia millora el rendiment de l’estufa i redueix les tasques de neteja. A més, augmenta la durabilitat dels productes.

 

 

 

 

 

 

 

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats