Què són els pellets i com es fabriquen?

Els pèl·lets són un biocombustible sòlid format a base de partícules comprimides de fusta de pi, faig o alzina amb humitat inferior al 10%. Tenen una forma cilíndrica, normalment de longitud 6-8mm i degut a la seva consistència i característiques és més eficaç en el subministrament i combustió dins una caldera.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats