Instal·lació de plaques solars

Aigua calenta sanitària

Som experts en la instal·lació de plaques solars.

Sistemes de plaques solars ha de dos tipus:

  • Tèrmics (produeixen calor)
  • Fotovoltaics (produeixen electricitat)

 

La nostra cooperativa es centra en plaques tèrmiques ja que ofereixen un major rendiment i es complementen perfectament amb l'ús de calderes o termoestufas de biomassa.

La captació de llum es fa mitjançant tubs que es connecten a un dipòsit acumulador d'aigua calenta (ACS) oferint temperatures superiors als 45 º C perfectament òptim per a ús en dutxes i aixetes.

Sistema compatible amb calderes i termoestufas

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats