Instal·lació de termoestufes de pellets

Termoestufas per radiador

Som experts en la instal·lació de termoestufas.

Aquest tipus des estufes tenen els mateixos elements d'instal·lació que una estufa d'aire (punt de llum i sortida de fums) però a més tenen elements hidràulics que poden connectar-se a una xarxa de radiadors i proporcionar calor al circuit d'aigua.

És possible, encara que menys habitual (normalment per falta d'espai), connectar la termoestufa a un dipòsit acumulador d'aigua calenta per utilitzar a la dutxa, aixetes, etc ...

Sistema compatible amb plaques solars

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats