4 desembre de 2015

Conferència sobre el canvi climàtic París 2015

XXI Conferència de les Parts

Conferència sobre el canvi climàtic París 2015

França ha estat designada país amfitrió de la XXI Conferència de les Parts (COP21) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC).

Que es la COP21?

La cooperació de més de 190 països en l'obtenció de molts resultats positius en la millora del canvi climàtic.

Organització

França va jugar un paper de lideratge internacional en l'organització d'aquesta conferència, serà una de les majors conferències internacionals que se celebra al país. S'espera que la conferència pot atreure prop de 50.000 participants, entre ells 25.000 delegats oficials dels governs, organitzacions intergovernamentals, organismes de l'ONU, les ONG i la societat civil.

Objectiu

Després de més de 20 anys de negociacions de l'ONU, l'objectiu és aconseguir un acord legalment vinculant i universal sobre el clima, de mantenir l'escalfament global per sota de 2°C a partir de 2020.

Aprovació

Veure aquí l'aprovació de l'acord de París.

 

A la Cooperativa les Atxes col·laborem en la millora del canvi climàtic incentivant l'ús de combustibles que no emeten emissions de CO2 com el pèl·let, de la mateixa manera que es col·labora en la reducció del consum d'energia amb màquines de màxima eficiència i qualitat.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats