12 de mar de 2018

Es pot instal·lar una estufa de pellet en un pis?

Es pot instal·lar una estufa de pellet en un pis?

Les estufes de pèl·lets estan pensades per a la seva instal·lació en cases unifamiliars, adossades o a 4 vents, on la instal·lació de la xemeneia per a la sortida dels fums resulta molt més senzilla en poder realitzar-se per la teulada.

La instal·lació d'una estufa de pèl·lets en un pis haurà de fer-se seguint les mateixes prescripcions que han de considerar-se sempre en la instal·lació d'una estufa de pèl·lets. A més cal tenir en compte que:

L'art.7 de la LPH (Llei de la propietat Horitzontal) diu al punt  núm. 1 que: “El propietari de cada pis o local podrà modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis d'aquell quan no menyscabi o alteri la seguretat de l'edifici, la seva estructura general, la seva configuració o estat exteriors, o perjudiqui els drets d'un altre propietari, havent de retre compte de tals obres prèviament a qui representi a la comunitat.”  Per tant, per a la instal·lació d'una estufa de pèl·lets en un pis és necessària l'aprovació per unanimitat de la comunitat de propietaris.

D'altra banda el RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) indica que tots els equips que utilitzin un combustible sòlid (biomassa) han d'evacuar els fums de la combustió per la coberta de l'edifici.

Per tant, des de Ecopellets recomanem que si ha de posar una estufa de pèl·lets en un pis i és necessària una sortida a la façana de l'edifici abans que res demani permís a la comunitat. Si la comunitat autoritza la sortida de fums a la façana, aquesta haurà de pujar fins a la carenera de l'edifici.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats