14 de Setembre de 2016

Estufes i calderes de pèl·lets

Preguntes frequënts sobre estufes i calderes de pellets

Estufes i calderes de pèl·lets

Què són els pèl·lets i com es fabriquen?

Els pèl·lets són un bio combustible sòlid format a base de partícules comprimides de fusta de pi, faig o alzina amb humitat inferior al 10%. Tenen una forma cilíndrica, normalment de longitud 6-8 mm i degut a la seva consistència i característiques és més eficaç en el subministrament i combustió dins una caldera.

 

El pèl·let és contaminant?

A nivell de CO2 la biomassa és clarament el combustible menys contaminant. L’eficiència de cremació és molt alta, pràcticament el fum és incolor i pràcticament no genera cendres (la proporció de cendres que genera és inferior al 1% de biomassa cremada, percentatge molt inferior a la llenya que dependrà de varis factors però sempre molt superior en volum).

Podem assegurar que la biomassa és una font energètica renovable i sostenible que afavoreix el manteniment i creixement de l’ampli territori forestal català, reduint a més el risc d’incendis

 

Quina és la vida útil del pèl·let?

El pèl·let té una vida indefinida sempre i quan es conservi adequadament. Es recomana emmagatzemar-lo en un lloc fresc i sec. En exterior han d'estar elevats uns 20cm del terra i coberts amb una lona que no condensi humitat al seu interior. L’humitat és la responsable que el pèl·let perdi consistència i es desfaci tornant a l’estat de serradura.

 

Quin és el preu del pèl·let?

El pèl·let té un preu molt inferior a la resta de combustibles comuns

Els percentatges aprox. d’estalvi segons l’IDAE són:

 

Gasoil 55 %
Gas Propà 64 %
Gas Natural 17 %
Electricitat 73 %

 

Com puc estar segur que el preu del pèl·let no s’incrementarà com el del gasoil?

Els pèl·lets procedeixen d’un recurs local que existeix en tots els països, no faltarà matèria prima per a la fabricació de pèl·lets. Si tenim en compte que Catalunya té un percentatge del 67% de superfície forestal podem estar segurs que el preu del pèl·let es mantindrà estable al llarg del temps. Les variacions del preu que pugui sofrir el pèl·let estaran en consonància amb l’ increment general dels preus dels productes i seran conseqüència de despeses externes com transport, electricitat o personal.

 

Puc utilitzar altres combustibles en una estufa o caldera de pèl·let?

No totes les calderes de biomassa serveixen per tots els combustibles. Sempre s’han de respectar les especificacions del fabricant per garantir el correcte funcionament de l’estufa o caldera. En el nostre catàleg hi ha estufes que funciones exclusivament amb pèl·let, però també n’hi ha que són policombustibles, es a dir, que poden cremar varis combustibles sòlids.

 

Quina diferència hi ha entre estufes d'aire, d’aire canalitzat i hidroestufes ?

Aire (ventilador frontal per  escalfar una habitació)
Aire canalitzat (ventilador frontal i dos de laterals per canalitzar l’aire calent a altres habitacions)
Hidroestufa (elements hidràulics per poder connectar-les a la instal·lació de calefacció existent i escalfar tot l’habitatge)

 

Què he de tenir en compte per escollir una estufa o caldera?

A Ecopellets l’assessorem sobre les característiques que millor s’adapten a les seves necessitats. Per això sempre es necessari un petit estudi particular de cada cas analitzant el volum o superfície a escalfar, el tipus de vivenda, el tipus d’aïllaments, l’orientació...etc

La característica principal que es valora és la potència (kW) necessària per escalfar uns metres cúbics determinats, a partir d’aquí es tenen en compte el rendiment, el consum i l’autonomia, les dimensions, el disseny, etc...

 

Què vol dir produir aigua sanitària (ACS)?

Són les calderes que tenen la capacitat de produir aigua calenta per la cuina i els lavabos. El pèl·let no té la capacitat instantània d'escalfar l'aigua que tenen altres combustibles fòssils, per això serà sempre necessari instal·lar un dipòsit acumulador per emmagatzemar aquesta aigua i disposar-la en qualsevol moment. El volum del dipòsit s’acostuma a calcular en relació a les persones que hi viuen (20-25 litres x persona)

 

Les estufes i calderes de pèl·let necessiten instal·lar un sistema d'evacuació de fums?

La xemeneia és un element fonamental en qualsevol instal·lació de biomassa. És molt important tenir una xemeneia ben dimensionada, seguint les instruccions del fabricant i la normativa existent, ja que una bona xemeneia millora el rendiment de l’estufa i redueix les tasques de neteja. A més, augmenta la durabilitat dels productes.

 

És possible una instal·lació d’evacuació de fums en un pis?

Si, treballem amb un producte innovador que fa passar la sortida de fums per una caixa amb aigua i precipita en el seu fons les partícules sòlides expulsant únicament el vapor d’aigua restant i estalviant-nos l’instal·lació d’una xemeneia.

 

Quin manteniment necessita una estufa i una caldera de pèl·let?

El manteniment dependrà del tipus de màquina i de les hores de funcionament. Les estufes necessiten un manteniment molt bàsic cada 2-3 dies, aquest consisteix en la neteja del vidre de la porta, l’aspiració de les cendres del cremador i neteja del calaix i comprovació que no s’estigui formant crosta degut a residus del pèl·let. Les calderes, a més a més, necessiten una neteja periòdica dels tubs de pas de fums, segons el model aquesta pot ser automàtica, semiautomàtica o manual.

 

Totes les calderes necessiten instal·lar-li una tolva (dipòsit) per l’emmagatzematge del pèl·let?

Tots els aparells tenen incorporat un dipòsit d’emmagatzematge propi (en el cas de les estufes és recomanable que tingui un dipòsit superior a 15 Kg, ja que això li donarà la comoditat de poder buidar completament un sac al obrir-lo). La tolva externa es pot incorporar en qualsevol aparell però és més lògic fer-ho en aparells de tipus caldera on el consum és més continu. Amb la instal·lació d’una tolva suplementària només s’haurà de preocupar de carregar 2-3 vegades l’any segons el consum que tingui.

 

Puc integrar una estufa o caldera al sistema de calefacció que ja tinc?

Sí, excepte si el sistema de calefacció del que disposa es elèctric. En el cas de radiadors o terra radiant escalfats per mitja de gas o gasoil la adequació es total. L’únic que canvia es la font de calor que escalfa l’aigua que passa pels radiadors o pel terra radiant. En la majoria dels casos l’instal·lació es simple i ràpida i, bàsicament, simplement es canviar una caldera per una altra.

 

Feu instal·lacions de les estufes i calderes?

Sí, des de Ecopellets oferim un servei integral d’instal·lació i posada en funcionament de les estufes i calderes de biomassa.

 

Proporcioneu Suport tècnic si surt algun problema un cop instal·lada?

Sí, totes les cases d’estufes i calderes amb les que treballem disposen d’un servei tècnic a disposició del client per qualsevol incidència que pugui sorgir amb les màquines. Ecopellets som servei tècnic de pràcticament tots els equips que instal·lem.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats