4 desembre de 2015

Importància de la biomassa en el creixement econòmic del país

Contribució de la biomassa en el creixement d'Espanya

Importància de la biomassa en el creixement econòmic del país

L'Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa (AVEBIOM) ha publicat un informe sobre la contribució de la biomassa en el creixement d'Espanya.

A l'informe es reflecteix clarament que la biomassa és una de les millors alternatives per la generació d'ocupació a gran escala a Espanya i una bona font de finançament per el manteniment de les zones forestals.

 

 

Si complim el pla d'energies renovables 2011-2020, es deixarien de comprar gairebé 400 milions d'euros en combustibles importats, es crearien uns 34 llocs de treball per cada MW instal·lat i aportaria uns 2.000€/ha/any a les muntanyes, de la mateixa manera que reduiria el seu risc d'incendi.

 

A la Cooperativa les Atxes es col·labora en el manteniment dels boscos de la zona ajudant a reduir el seu risc d'incendi, creant llocs de treball propers, i incentivant l'activitat econòmica del territori.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats