17 de febrer de 2016

Aprovada la llei del canvi climàtic a Catalunya

Aprovat el projecte de llei del canvi climàtic a Catalunya

Aprovada la llei del canvi climàtic a Catalunya

Amb l'aprovació d'aquest projecte s'estableixen uns objectius d'adaptació al canvi climàtic, que són la base d'un model de desenvolupament econòmic sostenible, innovador, competitiu i creador de llocs de treball.

Objectius

1. Reducció d'emissions: per millorar el canvi climàtic i complir la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que determinen els objectius de la UE:

• Reducció del 25% per al 2020 respecte al 2005

• Reducció d'almenys el 80% per a l'any 2050.

 

2. Accés a recursos bàsics d'energia i aigua

 

3. Fiscalitat ambiental

La fiscalitat ambiental o ecològica per fomentar métodes de producció i consum més nets i amb menys impactes ambientals:

• Impost sobre les emissions de CO2 en turismes i furgonetes, per incentivar que s'aposti per models més sostenibles.

• S'aplicarà de forma gradual a patir de 2018 per als vehicles més contaminants (més de 160 gCO2 / km).

 

A la Cooperativa les Atxes, col·laborem en incentivar el consum de combustibles amb menys emissions de CO2 com el pèl·let.

Com es pot veure en el següent gràfic, la biomassa és una alternativa necessària per complir el primer dels objectius, la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH).

 

 

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats