26 de Gener de 2017

Manteniment d'estufes i calderes de pèl·lets

Com cuidar la teva estufa o caldera de pèl·lets per un millor rendiment i major duració

Manteniment d'estufes i calderes de pèl·lets

Les estufes de pellet i calderes de pèl·lets tenen grans beneficis sobre altres alternatives per a generar escalfor a les llars, entre aquestes trobem el respecte al medi ambient del combustible o el seu preu assequible.

 

Però s'ha de tenir en compte que és necessari realitzar un manteniment a aquest tipus d'estufes i calderes, ja que, d'aquesta forma, podran mantenir tot el seu rendiment sense augmentar el consum de pèl·let.

 

El manteniment de les estufes i calderes de pellet es divideix en dues formes.

 

D'una banda, el mateix usuari hi haurà de realitzar accions com, per exemple, el buidatge de cendres o la neteja del vidre, en el cas d'estufes. Aquest manteniment que ha de fer l'usuari s'ha de realitzar com a mínim dues vegades per setmana seguint el manual d'usuari de cada estufa o caldera.

 

D'altra banda, és d'obligat compliment el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE, RD 1027/2007, de 20 de Juliol) que recomana realitzar un manteniment en aquests equips almenys una vegada per any de la mà d'un professional. A més a més, els fabricants d'estufes i calderes de pèl·lets obliguen a fer aquest manteniment de manera anual mentre dura la garantia del producte per tal que aquesta sigui vàlida.

 

Alguns equips solen tenir un comptador d'hores de treball que avisa per tal que es procedeixi a la neteja. En general, una neteja anual, o en cas d'un ús intensiu, duess neteges a l'any seran suficients. En aquest cas, el professional revisarà tots els paràmetres de la caldera o estufa, s'assegurarà de què el funcionament és el correcte, realitzarà una neteja exhaustiva de les diferents parts de l'estufa o caldera, realitzarà una neteja del conducte de fums, substituirà les peces que puguin estar desgastades (juntes principalment) i, en definitiva, farà un repàs complet per tal que pugui seguir funcionant al màxim rendiment.

Som coneixedors de la importància del manteniment en les estufes de i calderes de pèl·lets per un correcte funcionament de les mateixes i, per això, realitzem aquest servei de la mà del nostre equip de professionals, els quals tenen una àmplia experiència.

D'aquesta forma, tots els usuaris d'estufes i calderes de pèl·lets poden estar tranquils de tenir a la seva disposició un servei de manteniment professional disponible en el moment en el qual el necessitin.

Si necessites més informació, consulta el nostre servei de manteniment d'estufes i calderes de pellets

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats