23 de febrer de 2017

Quan consumeix una estufa de pellets?

Quan consumeix una estufa de pellets?

Quan consumeix una estufa de pellets? Pel fet que moltes persones es fan aquesta pregunta, tant si està pensant a instal·lar una estufa de pèl·lets com si la tenen instal·lada us orientarem, amb l'objectiu de poder tenir més o menys clar quin és el consum d'aquesta.

Un sac de pèl·lets, que conté, normalment, quinze Kg d'aquest carburant, té un cost aproximat de quatre euros, amb el que el quilogram costa uns 0.266 €

  • 4 € / 15 Kg = 0.266 € / Kg

Una altra despesa a tenir en consideració és el de l'energia elèctrica de l'estufa, que equivaldria a uns noranta W / h. Tenint present que 1000W / h té un cost de 0,15 €, amb aquestes estufes consumeixes 0,0135 € / h.


Una estufa de pellets petita és capaç d'escalfar una estada de setanta metres quadrats amb un consum que canvia entre els 0.6 a 1.9 kg / h (en dependència de la diferència entre la temperatura escollida i la de l'estada, d'aquesta manera com la qualitat de l'aïllament). Per al càlcul utilitzarem un consum de pellets mitjana (segons les nostres experiències) d'1 kg / h.

En definitiva, i per efectuar comparatives amb altres mitjans de calefacció, la despesa per metre quadrat de pèl·let seria aproximadament de:

  • 1 kg / h x 0.266 € / kg (consum pellet) + 0,0135 € / h (consum elèctric) = 0,2795 € / h


Si tenim en compte que l'estufa pot estar encesa una 7-8 h / dia obtenim un consum diari d'uns 2 € / dies aproximadament.

Al mes, resulta un consum aproximat d'uns 60 €.

Aquests valors s'han de considerar com un consum mitjà obtingut amb una estufa d'uns 7 kW per escalfar un pis o casa de 70 m2 en els mesos d'hivern, amb temperatures mínimes nocturnes d'uns -5ºC.

El consum mensual d'una estufa de pellets variarà segons la potència d'aquesta, l'ús i la temperatura exterior.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats