26 de Gener de 2017

Oberta la convocatòria de subvencions 2017

Aprovades les subvencions i ajudes econòmiques per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa

Oberta la convocatòria de subvencions 2017

La Diputació de Barcelona ha obert el plaç de sol·licituds de subvencions per instal·lacions tèrmiques amb biomassa:

 Fins el 50% del cost de la instal·lació (màxim 8.000€).

• Data límit de petició de la subvenció: 15/03/2017.

 

1. Àmbit d’aplicació

El dels plans especials de protecció dels espais del Montseny i Montnegre i Corredor. En el cas del Montseny, l’àmbit d’aplicació serà el de la Reserva de la Biosfera.

 

2. Actuacions subvencionables

Costos associats la muntatge, transport i instal·lació d’equips. Sistemes d’emmagatzematge i assecat, sistema d’alimentació de la biomassa, sistema de producció de calor amb biomassa, equips productors de calor (estufes, calderes i accessoris), sistema hidràulic, sistemes elèctrics de control i monitoratge, i obra civil associada. Fins a 70 kW i amb una eficiència mínima del 75%.

 

3. Període d’execució

Les activitat o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període compres entre l’1 de Gener de 2017 i el 30 de Juny de 2018.

 

4. Beneficiaris/àries

Totes les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst a l’apartat 1.

 

5. Import de les subvencions

• Límit màxim de VUIT MIL EUR (8.000,00 EUR)

• Límit mínim de SET-CENTS EUR (700,00 EUR)

• La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat.

 

6. Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i FINALITZARÀ EL 15 DE MARÇ INCLÒS.

 

Desde Ecopellets et gestionem la subvenció i t'oferim un servei integral en la gestió de la teva calefacció.

 

Per més informació.

info@ecopellets.es

93 867 90 04 | 647 58 41 10

 

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats