1 de febrer de 2016

Oberta la convocatòria de subvencions 2016

Aprovadas les subvencions per instal·lacions tèrmiques amb biomassa

Oberta la convocatòria de subvencions 2016

La Diputació de Barcelona ha obert el plaç de sol·licituds de subvencions per instal·lacions tèrmiques amb biomassa:

Fins el 50% del cost de la instal·lació (màxim 8.000€).

• Data límit de petició de la subvenció: 29/02/16.

 

1. Àmbit d’aplicació

El dels plans especials de protecció dels espais del Montseny i Montnegre i Corredor. En el cas del Montseny, l’àmbit d’aplicació serà el de la Reserva de la Biosfera.

 

2. Actuacions subvencionables

Costos associats la muntatge, transport i instal·lació d’equips. Sistemes d’emmagatzematge i assecat, sistema d’alimentació de la biomassa, sistema de producció de calor amb biomassa, equips productors de calor (estufes, calderes i accessoris), sistema hidràulic, sistemes elèctrics de control i monitoratge, i obra civil associada. Fins a 70 kW i amb una eficiència mínima del 75%.

 

3. Període d’execució

Les activitat o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període compres entre l’1 de Gener de 2016 i el 30 de Juny de 2017.

 

4. Beneficiaris/àries

Totes les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst a l’apartat 1.

 

5. Import de les subvencions

• Límit màxim de VUIT MIL EUR (8.000,00 EUR)

• Límit mínim de SET-CENTS EUR (700,00 EUR)

• La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat.

 

6. Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i FINALITZARÀ EL 29 DE FEBRER INCLÒS.

 

Des de la Cooperativa les Atxes et gestionem la subvenció i t’oferim un servei integral en la gestió de la teva calefacció.

 

Descarregar aquí el document informatiu de les bases de la convocatòria.

Per a més informació consultar aquesta web.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats