23 d'abril de 2018

Climatitzar un habitatge amb biomassa és més econòmic que fer-ho amb combustibles fòssils

Climatitzar un habitatge amb biomassa és més econòmic que fer-ho amb combustibles fòssils

Segons els últims estudis de l'evolució de preus, climatitzar un habitatge amb biomassa (pellets, estella o os) és molt més econòmic que fer-ho amb combustibles fòssils, com es veu en la gràfica de l'evolució del preu de l'energia (els pellets estan representats per la línia taronja).

Malgrat el fet que la inversió inicial en la instal·lació de biomassa és costosa, és un fet comprovable que l'amortització i l'estalvi compensen. Això ho demostra una anàlisi comparativa dels preus des de l'últim semestre de 2014, any en què els preus dels combustibles fòssils com el gas o el gasoil van ser més baixos en l'àmbit internacional.

A tall d'exemple il·lustratiu: l'any 2017 una família que es gastava 2.000 euros en Gasoli de calefacció necessitava 2.215 euros en gas, i en canvi, necessitava 1.558 euros en pellets i només 780 euros en cas d'utilitzar estella per la seva calefacció.

Font de la informació: http://www.expobiomasa.com/es/

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats