Plaques Solars

La solució més ecològica per l’obtenció de l’aigua calenta sanitària a casa

Instal·lació de plaques solars que utilitzen l'energia del sol com a font d'energia renovable per a cobrir les necessitats d'aigua calenta, calefacció o climatització d'una piscina, d'un habitatge o d'un edifici. Un sistema d'energia solar tèrmica constitueix una forma d'obtenir un significatiu estalvi energètic. Correctament dimensionat, permet estalviar de mitjana en un any, prop del 75% de l'energia que es consumeix habitualment per escalfar l'aigua sanitària.

  • Facilitat de muntatge i instal·lació
  • Integrables en qualsevol teulada
  • Qualitat. Captadors d’elevat rendiment i màxima qualitat, i el marcat CE.
  • Sistemes complets. Els sistemes solars tèrmics es complementen perfectament amb qualsevolcaldera per a la producció d’aigua calenta i suport a la calefacció, maximització del rendiment i l’eficiència energètica.
  • Reduccions dels costos energètics.
  • Suport d’una marca líder. Junkers, experts en calor, forma part del Grup Bosch, líder en tecnologia i innovació.
Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats