Instal·lació d’una estufa de pèl·let a un pis (St. Fruitós de Bages)

Superior Monia 8,5Kw

Instal·lació d’una estufa de pèl·let a un pis (St. Fruitós de Bages)

Any: 2015

Pressupost: 2.342,62 €

Client: Particular

Instal·lació: Superior Monia 8,5Kw

Instal·lació d’una estufa de pèl·let per la climatització d’un pis d’uns 95m2 a St. Fruitós de Bages.

Aquesta instal·lació permet la climatització de la planta principal de la casa gràcies als 8,5 kw de potència de la màquina, i un estalvi energètic considerable respecte l’anterior sistema.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats