Instal·lació d’una estufa de pèl·lets a una casa (Terrassa)

Piazzetta Line 8,6 Kw

Instal·lació d’una estufa de pèl·lets a una casa (Terrassa)

Any: 2015

Pressupost: 3.250,29 €

Client: Particular

Instal·lació: Piazzetta Line 8,6 Kw

Instal·lació d’una estufa de pèl·lets per la climatització d’una casa d’uns 90m2 a Terrassa.

Aquesta instal·lació permet un estalvi energètic considerable, i la climatització de la planta principal de la casa gràcies als 8,6 kw de potència de la màquina.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats