Instal·lació d'una estufa de pèl·lets PIAZZETTA (Barcelona)

Estufa de pèl·lets PIAZZETTA LINE de 9,2 kW

Instal·lació d'una estufa de pèl·lets PIAZZETTA (Barcelona)

Any: 2016

Pressupost instalació: 4.177,95 €

Client: Particular

Estufa: PIAZZETTA LINE de 9,2 kW

Instalació d'una estufa de pèl·lets per a la climatització d'un pis a la zona del Tibidabo (Barcelona). 

Fins la instal·lació de l'estufa de pèl·lets la casa s'escalfava per mitjà du'una caldera de gas amb la ajuda d'una xemeneia de llenya. Amb la substitució de la xemeneia de llenya per l'estufa de pèl·lets s'ha guanyat en comoditat mantenint un importatn estalvi econòmic.

Amb la instal·lació de l'estufa de pèl·lets pràcticament es deixa de utilitzar la caldera de gas per la calefacció i pasa a ser utilitzada només per a la obtenció de l'aigua calenta sanitària. Obtenint així un important estalvi energètic.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats