Instal·lació d'una estufa de pèl·lets PIAZZETTA P936 (Sant Celoni)

Estufa de pellets PIAZZETTA P936 de 8,5 kW

Instal·lació d'una estufa de pèl·lets PIAZZETTA P936 (Sant Celoni)

Any: 2016

Pressupost instalació: 3.642,60 €

Client: Particular

Estufa: PIAZZETTA model P936 de 8,5 kW

La instal·lació d'aquesta estufa de pèl·lets permet calefactar uns 100m2 d'una vivenda a Sant Celoni.

Així, la biomassa es converteix en el principal sistema de calefacció d'aquesta casa deixant d'utilitzarse el terra radiant elèctric amb el que s'escalfava fins ara.

Amb la instal·lació d'aquesta estufa s'aconsegueix un important estalvi energètic a més a més de les avantatges d'utilitzar un combustible més ecològic, de proximitat i que ajuda a generar llocs de treball a nivell local, reduint la dependència energètica del exterior.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats