Instal·lació d'una caldera de pellet a una casa (cànoves i samalús)

Caldera de pellet de 10 kW

Instal·lació d'una caldera de pellet a una casa (cànoves i samalús)

Any: 2015

Pressupost instal·lació: 7.157,14 €

Client: Particular

Caldera: DOMUSA model BIOCLASS NG de 10 kW

Instal·lació d'una caldera de pèl·let en un domicili d'uns 110m2 a Cànoves i Samalús substituint una caldera de gasoil per motius d'eficiència i estalvi energètic.

Com la instal·lació està ubicada dins de la Reserva de la Biosfera del Montseny, s'ha tramitat la sol·licitud d'una subvenció a la Diputació de Barcelona i s'ha concedit la subvenció del 40% del cost total de la instal·lació.

La instal·lació consta d'una caldera de pellets de la casa DOMUSA model BIOCLASS NG de 10 kW connectada al circuit de radiadors del domicili. Substituint l'actual caldera de gasoil.

Instal·lació també d'un dipòsit de reserva de pèl·let de 350kg i un acumulador d'ACS connectat a la caldera i a les plaques solars per a la generació d'aigua calenta sanitària.

 

COST

S'estima un cost d'obtenció de l'energia total de 957 € / any.

Amb un preu mitjà del gasoil de calefacció de 0,091 € / kWh l'obtenció de la mateixa energia costaria 1,898 € / any.

En definitiva, amb la instal·lació de la caldera de pellets s'obtindrà un estalvi de 941 € / any que representa un estalvi del 49,5% respecte a l'anterior sistema.

 

CONCLUSIONS

Amb la instal·lació de la caldera de pèl·lets s'ha aconseguit escalfar els 100m2 del domicili i l'aigua calenta sanitària necessària.

Així, s'obtindrà un important estalvi econòmic, a més dels avantatges d'utilitzar un combustible més ecològic, de proximitat i que ajuda a generar ocupació a nivell local, reduint la dependència energètica de l'exterior.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats