Instal·lació d’un filtre d’aigua a una sortida de fums a una casa (Premià de Mar)

Filtre d'aigua Bellido

Instal·lació d’un filtre d’aigua a una sortida de fums a una casa (Premià de Mar)

Any: 2015

Pressupost instal·lació: 419,40 €

Client: Particular

Instal·lació: Filtre d'aigua Bellido

Aquest projecte substitueix una antiga sortida de fums d'una xemeneia convencional, per un sistema de filtre d’aigua Bellido.

Consisteix en un filtre d'aigua al final de la xemeneia on queden les partícules dels fums de combustió, evitant possibles taques i olors.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats